ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

(Advanced Program : AP)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม PTS  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

Topic: ศุนย์ พสวท. โรงเรียนสุรนารีวิทยา's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2914175271?pwd=R3hheGVVdnRIT1I4ZS9BZjBEM2JXZz09

Meeting ID: 291 417 5271
Passcode: dpst2564