ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม PTS | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3